Na przykładzie Warszawy przedstawiamy pierwszy i obecnie jedyny taki dokument w Polsce – studium wykonalności dla stworzenia w przestrzeni miejskiej sieci multimodalnych hubów mobilności – który powstał w ramach projektu SmartHubs współfinansowanego przez EIT Urban Mobility.

Huby mobilności to fizycznie wyznaczone punkty w przestrzeni miejskiej, w których skoncentrowane zostały różne pojazdy (i usługi) transportowe, w szczególności samoobsługowa współdzielona mobilność, tzn. rowery miejskie, e-hulajnogi, e-skutery oraz car sharing. Co ważne, koncepcja hubów mobilności zakłada ich powstawanie także przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego (np. stacjach metra, dworach kolejowych, pętlach autobusowych czy tramwajowych, parkingach P&R, itp.), dzięki czemu dwie najbardziej efektywne kategorie transportu miejskiego (zbiorowy oraz współdzielony) mają szansę wzajemnie się uzupełniać i tworzyć bardziej zrównoważoną sieć transportową, jako alternatywę dla podróżowania po mieście prywatnymi samochodami.

Jako organizacja branżowa angażujemy się w powstawanie hubów mobilności także w innych miastach. Są one narzędziem do upowszechniania współdzielonej mobilności, czym mocno wpisują się w lokalne plany zrównoważonej mobilności miejskiej (tzw. SUMP), jak również w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

Dostępne poniżej do bezpłatnego pobrania studium wykonalności dla koncepcji hubów mobilności w Warszawie zawiera analizę m.in. następujących zagadnień: zgodności projektu ze strategicznymi dokumentami m.st. Warszawy, oddziaływania ogólnopolskich przepisów prawa na projekt, diagnozy lokalnego systemu transportowego, danych na temat zachowań transportowych oraz preferencji mieszkańców Warszawy w obszarze mobilności, jak również ram wykonalności projektu, w tym analizy ryzyk, omówieniem możliwych modeli wdrożenia czy wskazaniem ok. 750 rekomendowanych lokalizacji dla hubów mobilności w Warszawie.

Zapisy studium zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania Zielonej Wizji Warszawy i opisane jako działanie T3: rozwój multimodalnych węzłów przesiadkowych.

Zachęcamy do lektury i korzystania ze studium:

Copy link
Powered by Social Snap