Rozwijamy w polskich miastach koncepcję multimodalnych hubów mobilności, które w jednym miejscu łączą ofertę różnych usług współdzielonej mobilności oferując też usługi towarzyszące, np. infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, jak również możliwość przesiadki do transportu zbiorowego.

Tzw. huby mobilności to wydzielone i specjalnie zaaranżowane miejsca, w których udostępniane są różne pojazdy i usługi współdzielonej mobilności oraz ew. dodatkowa infrastruktura lub usługi. Miejsca takie mogą zostać zorganizowane zarówno w przestrzeni publicznej, np. przy węzłach przesiadkowych transportu zbiorowego, jak również na nieruchomościach prywatnych, np. na osiedlach mieszkaniowych, przy biurowcach czy przy galeriach handlowych.

W hubach mobilności lokowane są różne pojazdy wypożyczane „na minuty” za pośrednictwem aplikacji na smartfona – np. rowery miejskie, e-hulajnogi, e-skutery, auta z systemów car sharing, czy inne nowatorskie pojazdy – jak również dodatkowa infrastruktura, choćby stojaki, meble miejskie czy też urządzenia do ładowania lub wymiany pakietów baterii w różnego rodzaju pojazdach elektrycznych. Hub mobilności jest więc miejscem, które gromadzi cały pakiet usług współdzielonej mobilności, wzbogacając tym samym ofertę transportową danej okolicy czy nieruchomości, i podnosząc tym samym jej atrakcyjność, i wartość, a także wpisując się w potrzebne działania na rzecz ochrony klimatu.

W latach 2021-2022 byliśmy partnerem projektu SmartHubs współfinansowanego przez EIT Urban Mobility, w ramach którego przygotowaliśmy studium wykonalności dla wdrożenia sieci multimodalnych hubów mobilności w przestrzeni publicznej (na przykładzie Warszawy), a także angażowaliśmy się w uruchamianie pilotażowych hubów mobilności. Zapisy studium zostały także wzięte pod uwagę podczas opracowywania Zielonej Wizji Warszawy, w której zostały opisane jako działanie T3: rozwój multimodalnych węzłów przesiadkowych.

Kierujemy się ideą łączenia w hubach mobilności całej oferty współdzielonej mobilności dostępnej na danym obszarze i zapraszamy wszystkich dostawców takich usług do współpracy.

Copy link
Powered by Social Snap