Upowszechniamy systemy współdzielenia samochodów jako wygodną, ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla posiadania samochodu na własność, w tym systemy ogólnodostępne (publiczne), korporacyjne i społecznościowe.

Systemy car sharingu zapewniają swoim użytkownikom dostęp do samochodu jako środka transportu dokładnie wtedy, gdy jest im on potrzebny. Ich klienci płacą tylko i wyłącznie za czas korzystania z samochodu, a poza tym nie muszą martwić się niczym, co jest związane z posiadaniem auta na własność, np. opłacaniem rat kredytowych czy leasingowych, utratą wartości, naprawami, eksploatacją, przechowywaniem (tj. parkowaniem), ubezpieczeniem, itp.

Najczęściej wyróżniamy trzy rodzaje car sharingu: ogólnodostępny (dostępny publicznie w modelu B2C), korporacyjny (dostępny w modelu B2B dla zamkniętej grupy użytkowników, np. pracowników firmy) oraz społecznościowy w modelu P2P (peer-to-peer) polegający co do zasady na udostępnianiu swoich samochodów przez prywatnych właścicieli.

Istnieje wiele badań na świecie przeprowadzonych przez uznane instytucje naukowe, które wskazują, że systemy car sharingu stanowią realną odpowiedź na potrzebę posiadania samochodu na własność i mogą zastąpić od kilku do nawet kilkunastu pojazdów prywatnych w użytku indywidualnym. Ich niezakłócona dostępność powoduje także zmianę zachowań komunikacyjnych na bardziej zrównoważone i mniej zależne od podróżowania samochodem.

Powyższe oznacza, że każdy współdzielony samochód dostępny w danym mieście czy lokalnej społeczności ma potencjał „eliminowania” z dróg i wspólnej przestrzeni miejskiej niemałej liczby aut prywatnych. To z kolei prowadzi do istotnej oszczędności przestrzeni, mniejszego natężenia ruchu/hałasu, mniejszej emisji spalin, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz szeregu oszczędności zarówno dla samych użytkowników, dla firm czy instytucji korzystających ze współdzielenia samochodów, dla całego miasta, jak i dla środowiska naturalnego.

Z tych powodów podejmujemy działania, które mają na celu upowszechnianie systemów car sharing w polskich miastach. Naszym celem jest zaś uczynienie z usługi współdzielenia samochodów pełnoprawnej kategorii transportu jako uzupełnienia dla pozostałych form transportu miejskiego, w szczególności transportu zbiorowego, współdzielonej mikromobilności, mobilności aktywnej, a także mobilności na żądanie.

Copy link
Powered by Social Snap