Jako partner merytoryczny Gdańsk Urban Mobility Flow Summit poprowadziliśmy w dniu 22 listopada blok tematyczny wydarzenia w obszarze mobilności współdzielonej.

Gdańsk Urban Mobility Flow Summit 2023 (UMF) zorganizowany został przez Polską Unię Mobilności Aktywnej przy współpracy z Gdańskiem jako miastem-gospodarzem. Jak piszą organizatorzy, UMF był wydarzeniem, które łączy ekspertów, decydentów, liderów branży i innych interesariuszy, tworząc platformę do dyskusji i odkrywania rozwiązań dla wyzwań stojących przed miejską mobilnością w duchu współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Podczas tegorocznej, pierwszej edycji UMF poprowadziliśmy blok tematyczny w obszarze mobilności współdzielonej. Jej program był następujący:

  • Współdzielona mikromobilność w Warszawie – główne wnioski z analizy danych (prezentacja otwierająca Urzędu m.st. Warszawy);
  • Łączenie miast i nieruchomości z transportem przyszłości (Huby Mobilności);
  • Bike sharing i Mevo 2.0 (Inurba Mobility);
  • Miasta dla ludzi (Bolt);
  • panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Miasta Gdańska (zastępca prezydenta Piotr Kryszewski) i Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot jako interesariuszy publicznych, oraz Inurba Mobility i Bolt jako interesariuszy sektora prywatnego.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie internetowej Gdańsk Urban Mobility Flow Summit 2023.

Copy link
Powered by Social Snap