Do końca października trwały konsultacje publiczne Zielonej Wizji Warszawy – dokumentu wskazującego różne działania na rzecz osiągnięcia przez miasto neutralności klimatycznej. W obszarze transportu jednym z działań jest rozwój multimodalnych węzłów przesiadkowych.

Zielona Wizja Warszawy to plan działań na rzecz zielonego miasta i klimatu. Przedstawia on scenariusze działań, które należy wdrażać, aby spełnić deklarację zredukowania przez Warszawę emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta do 2050 r.

Aby zrealizować te cele niezbędnym jest także uczynienie wyraźnego zwrotu w kierunku bardziej zrównoważonych form transportu, a więc takich, które są bardziej ekologiczne i efektywne. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska samochody osobowe odpowiadają za ponad 60% emisji generowanych przez sektor transportowy w UE. Żeby zmniejszyć emisje pochodzące z transportu konieczne jest więc – poza uskutecznianiem mobilności aktywnej – korzystanie z niskoemisyjnych form transportu, w szczególności z transportu zbiorowego oraz transportu współdzielonego.

I dokładnie w tym duchu planowana jest modernizacja publicznego transportu zbiorowego w Warszawie – tak, aby stał się on m.in „bardziej efektywny (dający możliwość sprawniejszej komunikacji), zintegrowany (łączący różne środki transportu) i zrównoważony (energooszczędny i niskoemisyjny)”. Na drodze do realizacji tych założeń Zielona Wizja Warszawy wskazuje kilka najważniejszych działań dla sektora transportu, a wśród nich m.in. rozwój multimodalnych węzłów przesiadkowych (działanie T3), do których przekonywaliśmy lokalny samorząd za sprawą Studium wykonalności wdrożenia hubów mobilności w Warszawie, a także uruchamiając w mieście pilotaże dwóch hubów mobilności w ramach projektu SmartHubs  współfinansowanego przez EIT Urban Mobility.

Działanie T3 Zielonej Wizji Warszawy (tj. rozwój multimodalnych węzłów przesiadkowych) zakłada zapewnienie w węzłach transportowych infrastruktury umożliwiającej szybszą adaptację nowych środków transportu (m.in. bike-sharingu, współdzielonej mikromobilności czy car sharingu) – aby ograniczyć potrzebę posiadania i podróżowania prywatnymi samochodami. Ma to poprawić wygodę i komfort podróżowania transportem publicznym, m.in. za sprawą łączenia różnych modalności transportowych w jednym miejscu, a także dawać możliwość wprowadzania platform typu MaaS (Mobility-as-a-Service), które integrują ofertę transportu zbiorowego i współdzielonego w postaci multimodalnego planera podróży i jednego interfejsu użytkownika dającego dostęp do całej lokalnej oferty mobilności. Działanie T3 przewidziane jest na lata 2023-2030, a jego sfinansowanie (szacunkowa wartość blisko 200 mln zł) możliwe jest ze źródeł unijnych, miejskich, zewnętrznych (dłużnych), jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poza ww. działaniem T3 Zielona Wizja Warszawy przewidziała w sektorze transportu następujące działania:

  • T1: dalszy rozwój miejskiego zintegrowanego transportu szynowego
  • T2: wygodny i bezpieczny zeroemisyjny transport autobusowy
  • T4: wsparcie rozwoju elektromobilności (w ramach tego działania przewidziane jest utworzenie planu rozwoju systemu car sharing wraz z wytycznymi dla promowanych w mieście systemów car sharingu)
  • T5: analiza wymogów i potrzeb transportu publicznego
  • T6: wsparcie wdrażania Stref Czystego Transportu
  • IT1: zintegrowany system biletowy w aglomeracji jako element zarządzania transportem publicznym (w ramach tego działania przewidziana jest budowa i wdrożenie do 2027 r. Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności)
  • IT2: inteligentne lokalne systemy energetyczne, w tym pojazd do sieci (vehicle-to-grid) i pojazd do budynku (vehicle-to-building).

Informacje dotyczące konsultacji publicznych Zielonej Wizji Warszawy dostępne są tutaj.

Copy link
Powered by Social Snap