Wspomagamy rozwój rynku współdzielenia rowerów w taki sposób, aby systemy rowerów publicznych odpowiadały potrzebom miast i były odpowiednio zaprojektowane.

Bike sharing to system tzw. roweru miejskiego, czyli usługa transportowa, w ramach której określona flota rowerów udostępniana jest mieszkańcom do krótkoterminowego użytku (współdzielenia) – na preferencyjnych zasadach odpłatności dla użytkowników w modelu publicznym (dotowanym przez miasto) lub z inicjatywy prywatnego operatora, wówczas na zasadach komercyjnych.

Wiele popularnych systemów roweru miejskiego umożliwia wypożyczenie pojazdu ze „stacji” i zwrócenie go w innej stacji dokującej należącej do tego samego systemu. Rozwijają się również systemy w modelu swobodnym (free-floating), w którym rower możemy wypożyczać i zwracać w dowolnej lokalizacji w obrębie oznaczonego obszaru (strefy wypożyczeń). Nie są wtedy potrzebne fizyczne stacje dokujące, gdyż cała technologia umożliwiająca wynajem znajduje się na samym rowerze, wyposażonym m.in. w moduły lokalizacyjne GPS i komunikacyjne GSM.

Samoobsługowe publiczne systemy roweru miejskiego były prekursorem współdzielonej mobilności w Polsce. Pierwszy taki system powstał na zamówienie Krakowa w 2008 r., a składał się z 12 stacji oraz 100 rowerów. Kilkanaście lat później, w 2021 r., systemy roweru publicznego dostępne były w ponad 90 polskich miejscowościach, a ich łączna flota wynosiła ponad 20 tysięcy rowerów. Co ważne, wynik ten stanowi zaledwie około dwóch trzecich potencjału rynku, a został dotknięty rozpoczętą w 2020 r. pandemią koronawirusa.

Podstawową funkcją roweru miejskiego jest zapewnienie mieszkańcom miast zdrowej, przystępnej cenowo i ekologicznej formy transportu, z której mogą korzystać do codziennego przemieszczania się. Jako stowarzyszenie wspieramy zrównoważony rozwój systemów roweru miejskiego, który będzie odpowiadał zarówno potrzebom mieszkańców, jak i realiom rynkowym. Zapraszamy do współpracy.

Copy link
Powered by Social Snap