Zawarliśmy porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce wg rankingu “Perspektyw”. Zakresem współpracy z Katedrą Miasta Innowacyjnego jest obszar współdzielonej mobilności i jego wpływu na miasta.

Przedmiotem naszej współpracy z SGH jest prowadzenie wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych, jak również prowadzenie działalności popularyzatorskiej, i dydaktycznej w odniesieniu do funkcjonowania obszarów miejskich.

W ramach współpracy z Katedrą Miasta Innowacyjnego SGH wspólnie realizujemy badania w obszarze związków pomiędzy rozwojem usług współdzielonej mobilności a przestrzenią polskich miast, dostarczając danych na temat zjawiska, działalności podmiotów oraz konsumentów korzystających z usług współdzielonej mobilności.

SGH będzie popularyzowała działalność naszego stowarzyszenia i wyniki naszych prac poprzez ich wykorzystanie w swojej działalności dydaktycznej i badawczej. Ponadto, współpraca dotyczy także projektów badawczych oraz wymiany i promocji wyników badań.

Jednym z wymiarów naszej współpracy z SGH jest cykl publikacji opisujący profil polskiego użytkownika współdzielonej mobilności, realizowany na podstawie badania konsumenckiego z 2021 r.

Najnowszą realizowaną wspólnie inicjatywą było opracowanie pierwszego w Polsce rankingu miast przyjaznych mobilności współdzielonej zwieńczonego przyznaniem Tytułów Mobilnego Miasta.

Copy link
Powered by Social Snap