Poniżej znajduje się Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

 

Polityka Prywatności:

1.   Operatorem Strony internetowej mobilne-miasto.org i Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Mobilne Miasto z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, nr KRS: 0000705681 (dalej jako „Stowarzyszenie”);

2.  Administrator Danych przedstawia poniżej klauzulę informacyjną opisującą konkretne cele przetwarzania danych w przypadku skorzystania z danych kontaktowych Stowarzyszenia udostępnionych na jego Stronie internetowej:

2.1.  Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Mobilne Miasto z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres email: info@mobilne-miasto.org.

2.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w UE (prawnie uzasadnionego interesu – udzielenia odpowiedzi na wiadomość).

2.3. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą danych kontaktowych.

2.5. Odbiorcami wskazanych danych mogą być uprawnione organy państwowe / administracji publicznej, o ile i w zakresie, w jakim obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, kadrowe oraz prawne, o ile i w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do świadczenia przez nie usług na rzecz Stowarzyszenia. Dane te nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 

2.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Cookies:

1.   Niniejsza Polityka Cookies (dalej jako: „Polityka Cookies”) strony mobilne-miasto.org (dalej jako: „Serwis” lub „Strona internetowa”) jest skierowana do Użytkowników Strony internetowej (dalej jako: „Użytkownik”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z plików cookies (dalej jako: „Pliki cookies”) oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

2.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.

3.  Poprzez Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz lepszego dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej Strony internetowej Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu – Stowarzyszenie Mobilne Miasto z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

5.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5.3. Pliki cookies „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas trwania odwiedzin Serwisu, do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

5.4. „stałe” Pliki cookies – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5. „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

5.6. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;

5.7.  „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

5.8. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6.  W ramach Serwisu stosowane są, co do zasady, dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

7.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować Pliki cookies, znajduje się na stronach pomocy poszczególnych przeglądarek internetowych.

8.  Stowarzyszenie Mobilne Miasto informuje o stosowaniu Plików cookies za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie.

9.  Korzystanie ze Strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że została wyrażona zgoda na wykorzystanie Plików cookies. W konsekwencji Pliki cookies będą umieszczane w pamięci urządzenia Użytkownika.

10. Ograniczenie stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11.  Więcej informacji na temat Plików cookies dostępnych jest na stronach pomocy poszczególnych przeglądarek internetowych.

12.  Jeżeli wykorzystanie Plików cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO). Podstawą jest nasz uzasadniony interes związany z potrzebami analityki i reklamowymi.

Copy link
Powered by Social Snap