Byliśmy w latach 2021-2022 partnerem projektu SmartHubs realizowanego przez Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions i współfinansowanego przez EIT Urban Mobility.

W 2021 r. dołączyliśmy jako oficjalny partner do międzynarodowego projektu SmartHubs, w którym w sześciu europejskich miastach o różnej charakterystyce miejskiej i demografii, w tym w Warszawie, zbierane są i porównywane doświadczenia z wdrażania tzw. hubów mobilności.

Celem projektu było przetestowanie i zweryfikowanie opłacalnych ekonomicznie koncepcji hubów mobilności, które wspierają wykorzystanie bardziej zrównoważonych modalności transportowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej.

Naszą główną rolą w projekcie SmartHubs było przygotowanie na przykładzie Warszawy studium wykonalności nt. wdrożenia sieci multimodalnych hubów mobilności w przestrzeni publicznej, które dostępne jest w na naszej stronie internetowej w pełnej wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej, a ponadto uruchomienie pilotażowych lokalizacji hubów mobilności w Warszawie, co miało miejsce głównie we współpracy z naszymi członkami wspierającymi.

Wywiązaliśmy się z obydwu zadań i będziemy korzystać z efektów tej pracy w kilku celach, m.in.:

  • przekonywania włodarzy miejskich do zrozumienia pozytywnego wpływu współdzielonej mobilności na równoważenie mobilności miejskiej i zaangażowania się w tworzenie sieci hubów mobilności w przestrzeni publicznej;
  • zachęcenia właścicieli nieruchomości (np. biur, centrów handlowych, osiedli mieszkaniowych, hoteli) do wniesienia wkładu w zrównoważoną mobilność i zorganizowania hubu mobilności na swojej działce;
  • przekonywania ustawodawcy do uwzględnienia współdzielonej mobilności jako odrębnej kategorii transportu;
  • dalszego rozwoju i skalowania projektu hubów mobilności we współpracy z branżą nowej i współdzielonej mobilności, w szczególności z naszymi członkami wspierającymi.

Jeśli są Państwo zainteresowani tworzeniem z nami multimodalnych hubów mobilności w polskich miastach, zapraszamy do współpracy. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą specjalną publikacją na temat hubów mobilności jako innowacji infrastrukturalnej, która powstała na bazie ww. studium wykonalności. Więcej informacji na temat samego projektu SmartHubs jest natomiast dostępne na jego stronie internetowej: smarthubs.eu.

Copy link
Powered by Social Snap