Jesteśmy członkami MobilityData, globalnej organizacji zabiegającej o wysokie standardy danych dla sektora mobilności w celu poprawy jakości podróżowania.

Przemieszczanie się po mieście wymaga połączenia wielu różnych informacji w tym samym czasie, a osoby podróżujące potrzebują wskazówek do przemieszczania się, którym mogą zaufać. Wiarygodne wskazówki wymagają wysokiej jakości danych, a żeby je uzyskać organizatorzy transportu zbiorowego oraz współdzielonego potrzebują wspólnego i spójnego języka oraz narzędzi.

Dlatego jesteśmy członkiem MobilityData – globalnej organizacji typu non-profit zajmującej się obsługą standardów mobilności, w szczególności ulepszaniem i rozszerzaniem formatów danych, co przekłada się na ułatwiony dostęp do odpowiednich danych oraz ich większą użyteczność dla miast, mieszkańców oraz dostawców usług mobilności. Co ważne, działanie te są spójne również z europejską strategią Green Deal, która zakłada spójne podejście do gromadzenia i przetwarzania danych nt. mobilności miejskiej.

MobilityData przyspiesza opracowywanie i wdrażanie specyfikacji mobilności, takich jak GTFS (General Transit Feed Specification), w tym jej rozszerzenia w czasie rzeczywistym, oraz GBFS (General Bikeshare Feed Specification), zapewniając wiedzę techniczną i narzędzia. Tworzy również nowe specyfikacje, organizuje szkolenia i rozwija grupy robocze w odpowiedzi na potrzeby branży mobilności.

Jesteśmy oficjalnym członkiem MobilityData od czerwca 2021 r., a po więcej informacji o tej organizacji odsyłamy na jej stronę internetową: MobilityData.

Copy link
Powered by Social Snap