EIT Urban Mobility to inicjatywa unijnego European Institute of Innovation and Technology (EIT) na rzecz pozytywnych zmian w sposobie przemieszczania się ludzi w miastach i tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich.

EIT Urban Mobility wspiera wprowadzanie rozwiązań, które poprawiają wspólne korzystanie z przestrzeni miejskich, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępnej, wygodnej, bezpiecznej, wydajnej, zrównoważonej i przystępnej multimodalnej mobilności.

Celem EIT Urban Mobility jest ponowne przemyślenie przestrzeni miejskich i przyspieszenie pozytywnych zmian w obszarze mobilności, aby stworzyć w miastach bardziej przyjazne otoczenie. Te cele realizowane są m.in. poprzez zachęcanie do współpracy wszystkich stron rynku mobilności miejskiej (angażując przy tym miasta i ich mieszkańców), praktyczne wdrażanie rozwiązań nowej mobilności i odzyskiwanie przestrzeni publicznych, których aż 50% zajmują drogi.

Wśród celów EIT Urban Mobility znajdują się również: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pochodzących z transportu, uwalnianie przestrzeni miejskich, poprawa w zakresie inkluzywności i dostępności mobilności miejskiej, tworzenie bardziej wydajnego systemu transportowego, zmiana nawyków transportowych, a tym samym ogólna poprawa jakości życia w mieście.

Przyspieszając wdrożenia produktów, usług i procesów dla miast, EIT Urban Mobility zmienia oblicze zbiorowej i indywidualnej mobilności, kształtując je zgodnie z lokalnymi potrzebami, i wspierając przy tym lokalne społeczności oraz stymulując gospodarkę. Jako „srebrny” partner EIT Urban Mobility realizowaliśmy w latach 2021-2022 projekt SmartHubs.

Po więcej informacji o tej inicjatywie odsyłamy na stronę internetową przedsięwzięcia: EIT Urban Mobility.

Copy link
Powered by Social Snap