Wyznaczamy kierunek rozwoju nowej mobilności w Polsce we współpracy z branżą, administracją publiczną i instytucjami naukowym.

Mianem „nowej” mobilności określa się zwyczajowo takie jej formy, które niejako wyprzedzają swoją epokę i są stosunkowo niedawno powstałymi formami transportu. A będzie tak z pewnością w przypadku cyfrowych (zdalnych – dostępnych za pośrednictwem technologii mobilnych, określanych też jako IoT: Internet Rzeczy) form korzystania z całej gamy współdzielonych środków transportu indywidualnego (np. współdzielonej mikromobilności, w tym tzw. rowerów miejskich, czy systemów car sharing), jak również ich cyfrowego połączenia z tradycyjnym transportem zbiorowym na platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service).

Jako organizacja branżowa już od 2017 r. podejmujemy realne działania na rzecz rozwoju nowej mobilności w Polsce, m.in. za sprawą popularyzowania i wspierania systemów współdzielonej mobilności, przygotowywania poświęconych ich tematyce licznych publikacji, rozwijania koncepcji multimodalnych hubów mobilności, czy też tworzenia partnerstw ważnych z punktu widzenia rozwoju tego rynku.

Wśród naszych kluczowych działań na rzecz rozwoju rynku nowej mobilności w Polsce należy też z całą pewnością wskazać na nasze przewodniczenie pracom Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA, w ramach których przygotowywany został projekt branżowej Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce – dokumentu, który nie tylko definiuje nową mobilność i proponuje konkretne udrożnienia w jej rozwoju, ale ma także za zadanie skutecznie wynieść opisywany trend transportowy na poziom regulacyjny.

W toku powyższych działań zdefiniowaliśmy już w 2021 r. w ramach Komitetu ds. Nowej Mobilności PSPA nową mobilność, która określona została jako „usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Jeśli chcecie Państwo rozwijać z nami w Polsce tzw. nową mobilność, zapraszamy do współpracy.

Copy link
Powered by Social Snap