Jako organizacja branżowa zidentyfikowaliśmy wyzwania i przedstawiliśmy na przełomie lat 2019 i 2020 pakiet współdzielonej mobilności dla miast: 10 postulatów do samorządów, rządu i ustawodawcy, które zmienią miasta na lepsze dzięki współdzielonym formom transportu.

Opublikowany w lipcu 2019 r. raport i przewodnik po polskim rynku współdzielonej mobilności „Na progu przełomu” wzbudził duże zainteresowanie w zakresie tego, czym jest współdzielona mobilność, oraz, w jaki sposób może ona pomóc w rozwiązywaniu problemów dzisiejszych miast, m.in. zbyt wysokich wskaźników motoryzacji indywidualnej, nadmiernego zagęszczenia ruchu, złej jakości powietrza czy alokowania zbyt dużych połaci przestrzeni miejskiej pod funkcje drogowe, i parkingowe.

Poniżej zebraliśmy postulaty, które pomogą polskim miastom przyspieszyć transformację w kierunku takich o bardziej zrównoważonej mobilności:

#1: dopuszczenie współdzielonej mobilności do wybranych buspasów

#2: dedykowane miejsca i przestrzenie parkingowe dla pojazdów współdzielonych

#3: współdzielona mobilność jako nowa, odrębna kategoria transportu w prawie o ruchu drogowym

#4: zniesione lub zryczałtowane opłaty za postój w miejskich strefach płatnego parkowania

#5: porządkowanie przestrzeni publicznej i wspólnej poprzez tworzenie hubów mobilności

#6: wjazd pojazdów współdzielonych do stref ograniczonego ruchu i stref czystego transportu

#7: uregulowanie statusu prawnego e-hulajnogi i tzw. UTO (urządzeń transportu osobistego)

#8: równy i niedyskryminacyjny dostęp do rynku współdzielonej mobilności dla wielu operatorów

#9: otwarcie się komunikacji miejskiej na platformy typu MaaS (Mobility-as-a-Service)

#10: przyjaźniejsze podatki dla usług współdzielonej mobilności jako zachęta do zrównoważonej mobilności

Aktualizacja ze stycznia 2022 r.:

Do początku 2022 r. udało się zrealizować jeden z postulatów (#7 powyżej), a mianowicie uregulowanie statusu prawnego elektrycznych hulajnóg, które zaczęło obowiązywać w maju 2021 r., aczkolwiek w kształcie, który wymaga w naszej opinii określonych nowelizacji. Pozostałe postulaty wciąż pozostają zaś aktualne. Sformułowane przez nas postulaty na rzecz rozwoju rynku współdzielonej mobilności zostaną uwzględnione w powstającej Strategii Rozwoju Nowej Mobilności, której publikacja przewidziana jest na II połowę 2022 r.

Copy link
Powered by Social Snap