W ramach powołanego w 2021 r. przy Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych (PSPA) Komitetu ds. Nowej Mobilność, którego pracom mamy okazję współprzewodniczyć, przygotowywany jest pierwszy w Polsce dokument, który kompleksowo opisze nową mobilność oraz nakreśli drogę jej rozwoju – Strategię Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce do 2030 r.

Tzw. nowa mobilność wyrosła w ostatnich latach wśród zagadnień transportowych na niezależny obszar, który ma uzupełnić, a częściowo także zastąpić, tradycyjne metody przemieszczania się osób, w szczególności w obrębie miast. Obszar nowej mobilności, którego dotyczyła będzie przygotowywana strategia, zdefiniowaliśmy wspólnie z członkami Komitetu ds. Nowej Mobilności jako „usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”.

Strategia Rozwoju Nowej Mobilności będzie dokumentem, który nie tylko zdefiniuje nową mobilność i zaproponuje konkretne udrożnienia w jej rozwoju, ale także wyniesie wskazany trend transportowy na poziom regulacyjny, podobnie jak stało się wcześniej z obszarem elektromobilności. Jest to niezbędne, aby budować świadomość na temat procesów oraz zmian zachodzących w obrębie mobilności miejskiej, i wytyczać kierunki zmian, próbując pogodzić przy tym zarówno potrzeby transportowe jednostek, możliwości systemów transportowych, jak również cele w postaci równoważenia mobilności czy łagodzenia negatywnych skutków transportu dla naszego otoczenia, w tym środowiska naturalnego.

Wśród celów Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce w horyzoncie 2030 r. znalazły się m.in. następujące rezultaty: 10 milionów użytkowników współdzielonych środków transportu, 150 miast z co najmniej 3 różnymi usługami współdzielonej mobilności i 50% udziału aut elektrycznych we flotach car sharingu.

Publikacja strategii planowana jest na drugą połowę 2022 r. i wówczas będziemy o niej informować szerzej.

Copy link
Powered by Social Snap