Działamy na rzecz integracji całej oferty mobilności miejskiej na platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service) łączących transport zbiorowy i współdzielony. Ma to stanowić alternatywę dla używania w mieście prywatnych aut.

Mobilność jako usługa (Mobility-as-a-Service) to koncepcja umożliwiająca dostęp do różnych form mobilności poprzez jedną cyfrową platformę, w praktyce – aplikację mobilną. Takie narzędzie po pierwsze integruje różne opcje transportu dostępne na danym terenie, oferowane przez wielu dostawców usług mobilności, a po drugie – pozwala zaplanować, przeprowadzić i opłacić całą i każdą podróż. Podstawową zasadą MaaS jest łączenie różnych usług transportowych (komunikacji miejskiej, kolejowej i współdzielonej) w celu uzyskania dla użytkownika końcowego kompleksowej, zintegrowanej i multimodalnej usługi mobilności. Zmniejsza to zależność od poszczególnych sposobów transportu, umożliwiając użytkownikom płynną i bardziej elastyczną mobilność.

MaaS można porównać do abonamentu na dostęp do określonego rodzaju usługi (tu: mobilności), do zakupu określonego pakietu mobilności składającego się z transportu zbiorowego (najczęściej publicznej komunikacji miejskiej) uzupełnionego szeregiem innych opcji, przede wszystkim samoobsługowymi systemami współdzielonej mobilności (rowery miejskie, hulajnogi i skutery elektryczne, car sharing), ale też tzw. Mobility on Demand, czyli mobilnością na żądanie, tj. usługami przewozu taxi/ride-hailing. Model ten bywa porównywany do usług cyfrowych integrujących oferty wielu usługodawców, wydawców czy producentów – takich jak np. YouTube dla wideo, Spotify dla muzyki, Booking.com w przemyśle turystycznym czy też Netflix dla produkcji filmowych – tyle że w przypadku MaaS chodzi o usługi mobilności.

Dobrym przykładem wdrożenia platformy MaaS jest uruchomiona we wrześniu 2019 r. przez berliński transport miejski (BVG) aplikacja Jelbi, która łączy ofertę komunikacji miejskiej z ponad 60 tysiącami pojazdów usług współdzielonej mobilności. Już po dwóch latach z tego rozwiązania korzystało aż 8% berlińczyków.

Na poziomie instytucjonalnym czy korporacyjnym dostęp do usługi typu MaaS określany jest czasem budżetem lub pakietem mobilności, w ramach którego – ufundowanego lub dofinansowanego przez pracodawcę jako narzędzie pracy i/lub benefit pracowniczy – poszczególni pracownicy uzyskują dostęp do bogatej oferty różnych form mobilności, także jako alternatywa dla służbowego samochodu.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem usług typu MaaS.

Copy link
Powered by Social Snap