Organizujemy w polskich miastach warsztaty o funkcjonowaniu hulajnóg elektrycznych, m.in. ich wpływie na przestrzeń publiczną i lokalną społeczność oraz współpracy na linii miasta-operatorzy.

Hulajnogi elektryczne to stosunkowo nowy sposób przemieszczania się po miastach, który w postaci systemów współdzielonych pojawił się w Polsce po raz pierwszy na przełomie lat 2018 i 2019. Od tamtego czasu rozwija się on jednak dynamicznie, a w szczycie sezonu 2021 oferował w kilkudziesięciu miejscowościach ponad 46 tysięcy pojazdów, to jest ponad dwukrotnie więcej, niż wynosiła w tym samym czasie podaż wszystkich tzw. rowerów miejskich (po aktualne statystyki dotyczące polskiego rynku współdzielonej mikromobilności odsyłamy do Strefy Danych – hubu informacyjnego portalu SmartRide.pl, którego jesteśmy partnerem).

Wraz z pojawieniem hulajnóg elektrycznych jako nowej formy mobilności miejskiej, a uregulowanej na poziomie krajowym w maju 2021 r., powstały także wyzwania, z którymi mierzą się różne osoby, i różne instytucje, przede wszystkim w wymiarze lokalnym, m.in.:

  • użytkownicy e-hulajnóg, np. w zakresie lokalnej dostępności infrastruktury do jazdy i parkowania e-hulajnóg oraz obowiązujących przepisów – zarówno tych krajowych, jak i tych ustanowionych przez władze konkretnego miasta;
  • tzw. „nie-użytkownicy” e-hulajnóg, np. piesi, rowerzyści, osoby z niepełnosprawnością wzroku czy inni uczestnicy ruchu drogowego, na funkcjonowanie których e-hulajnogi nie pozostają bez wpływu;
  • instytucje miejskie i kontrolne odpowiedzialne m.in. za zarządzanie drogami oraz transportem, za bezpieczeństwo publiczne, za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury czy też za planowanie przestrzenne (w kontekście dwóch ostatnich zagadnień polecamy też Państwa uwadze nasze działania w zakresie hubów mobilności);
  • a także sami operatorzy współdzielonych e-hulajnóg, którzy w swojej działalności potrzebują uwzględnić zarówno realia regulacyjne, społeczne, jak i środowiskowe, i to najczęściej właśnie w lokalnym wymiarze.

Wszyscy wskazani powyżej interesariusze zasługują na wysłuchanie swoich racji, wniesienie swoich potrzeb i podjęcie próby wypracowania takich rozwiązań, które będą maksymalizowały pozytywne skutki obecności e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej, a minimalizowały negatywne zjawiska.

Kierując się powyższymi zasadami, we wrześniu 2019 r. zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty o hulajnogach elektrycznych w mieście. Odbyły się one w Warszawie, w ramach trwających wówczas konsultacji publicznych przepisów ogólnokrajowych, a wzięli w nich udział przedstawiciele wszystkich wskazanych powyżej grup. Partnerami warsztatów byli nasi członkowie wspierający hive (ówczesna sieć współdzielonych e-hulajnóg należąca do FREE NOW) oraz CityBee, a patronem medialnym wydarzenia – pierwszy w Polsce portal o mikromobilności SmartRide.pl.

Efektem warsztatów był m.in. raport „Bądź zmianą, czyli jak sprawić, by e-hulajnogi stały się korzyścią dla nas wszystkich”, który przestawiliśmy także w toku trwającego wówczas procesu legislacyjnego. Można się z nim zapoznać klikając w link poniżej

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zorganizowania z nami podobnych warsztatów w Państwa mieście. Może to być tym bardziej owocne, że obowiązują już krajowe przepisy dla e-hulajnóg, nad oceną wpływu których pracujemy (niewykluczona jest nowelizacja prawa krajowego w tym zakresie), a także zawierane są już coraz liczniejsze lokalne porozumienia na linii miasta-operatorzy. Warto przyjrzeć się więc tym zagadnieniom na poziomie lokalnym (samorządu) pod okiem profesjonalnego zespołu facylitacyjnego.

Copy link
Powered by Social Snap