Przygotowujemy cykl publikacji o profilu polskiego użytkownika współdzielonej mobilności. Artykuły będą ukazywały się sukcesywnie. Powstają one na podstawie badania konsumenckiego na temat usług współdzielonej mobilności zrealizowanego w 2021 r. na reprezentatywnej grupie Polaków.

Będziemy tym samym mieli przywilej zaprezentowania swoim członkom oraz rynkowi dane z pierwszego i obecnie jedynego takiego w Polsce badania konsumenckiego (badanie jakościowe i badanie ilościowe) na temat usług współdzielonej mobilności zrealizowanego w 2021 r. pod auspicjami SGH i jej Katedry Miasta Innowacyjnego. Autorem badania i analiz jest Grzegorz Młynarski, doktorant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH, a projekt ten realizowany jest w ramach zawartego przez nas porozumienia o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Głównym celem zrealizowanego badania była identyfikacja i analiza wpływu komponentów strategii współdzielonej mobilności na zachowania i decyzje konsumenckie mieszkańców polskich miast. Badanie zrealizowane zostało na reprezentatywnej grupie respondentów i pozwoliło na analizę tego, jak konsumenci oceniają dostępne rozwiązania (i usługi) mobilności współdzielonej. Na podstawie danych z badania udało się ustalić strategie konsumenckie w obszarze transportu pasażerskiego oraz typy postaw konsumentów w obszarze własności i posiadania rzeczy na własność.

Badaniu podlegały między innymi: stosunek badanych do współdzielonej mobilności; preferencje, motywacje i bariery zauważane przez badanych w obszarze poszczególnych usług współdzielonej mobilności; stosunek i ocena doświadczeń z korzystania z rozwiązań roweru, samochodu, skutera i hulajnogi współdzielonej; preferencje badanych w obszarze transportu miejskiego oraz użyteczność różnych usług transportowych; stosunek do własności i sposób korzystania z innych usług; a także aspekty demograficzne.

Planowany cykl artykułów będzie składał się z ogólnej diagnozy i analizy profilu użytkownika współdzielonej mobilności w Polsce, a części poświęconych poszczególnym segmentom sektora współdzielonej mobilności i funkcjonującym w ich obrębie usługom (markom), tj. rowerom miejskim, współdzielonym hulajnogom elektrycznym, współdzielonym e-skuterom oraz usługom car sharingu.

Podmioty zainteresowane pogłębioną analizą powyższych zagadnień, w także oceną poszczególnych usług funkcjonujących na rynku, zapraszamy do współpracy.

Copy link
Powered by Social Snap