Jak zmieniły się zachowania transportowe mieszkańców wskutek pandemii? O tym temacie dyskutowaliśmy na zaproszenie m.st. Warszawy podczas konferencji, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w dniu 18 maja.

M.st. Warszawa zorganizowało konferencję, podczas której różne środowiska dyskutowały na temat tego, jak zmieniło się funkcjonowanie miasta w obliczu pandemii. W ramach ścieżki tematycznej „przestrzeń” wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym omawiającym zachowania transportowe mieszkańców. Czy zmiany, które zaobserwowaliśmy w tym obszarze w ostatnich dwóch latach zostaną z nami na dłużej?

Tak organizatorzy opisywali przedmiotowe zagadnienie: „Wprowadzenie reżimu sanitarnego, lockdowny, ale też możliwość pracy i nauki zdalnej spowodowały, że nasze codzienne potrzeby i wybory dotyczące sposobów przemieszczania się po mieście zmieniły się. Zmniejszył się zakres i częstotliwość korzystania z transportu publicznego. Wzrosła popularność transportu indywidualnego. Czy te trendy się utrzymają? Czy wystąpiły inne zjawiska, które długofalowo powinny wziąć pod uwagę władze miast i branża transportu publicznego? Jak planować transport w mieście przy zmiennym zapotrzebowaniu? Czy wiemy, jaki mix mobilności sprawdzi się w Warszawie?

Rzeczywiście, w okresie pandemii zmieniło się wiele: nasze potrzeby, możliwości a częściowo nawet nawyki w przemieszczaniu się po mieście. Spadło zainteresowanie transportem zbiorowym, a wzrosło zainteresowanie indywidualnymi środkami transportu. I nie chodzi tu jedynie o samochody w użytku prywatnym, ponieważ dostępne mieszkańcom są także rozwiązania z obszaru współdzielonej mobilności, w szczególności segment tzw. mikromobilności czy też systemy car sharing, które – odpowiednio wspierane przez politykę miejską – mogłyby stanowić realną alternatywę dla podróżowania po mieście własnym samochodem.

Ważnym w kontekście powyższych rozważań są zrealizowane przez nas w końcu ubiegłego roku badania zachowań transportowych dwóch grup respondentów – próby ogólnopolskiej, jak również reprezentatywnej próby mieszkańców Warszawy. Wynikami tych badań podzieliliśmy się z gośćmi konferencji. Są one także dostępne w rozdziale 6.5 opublikowanego przez nas w I kwartale 2022 r. „Studium wykonalności wdrożenia hubów mobilności w Warszawie”. Zachęcamy do lektury tego dokumentu, ponieważ zajmujemy się w nim także innymi aspektami mobilności miejskiej adekwatnymi dla tematyki panelu dyskusyjnego, w którym wzięliśmy udział, m.in. właśnie wpływem pandemii na mobilność (rozdział 6.4) czy też wynikami Barometru Nowej Mobilności (rozdział 6.3).

Aby dowiedzieć się więcej o tematach poruszanych podczas konferencji, jak również zobaczyć zdjęcia z naszego panelu dyskusyjnego, zapraszamy na stronę: „Czego nauczyła nas pandemia?

Copy link
Powered by Social Snap