„Szybciej, sprawniej i ekologicznie” – wzięliśmy udział w debacie o transporcie miejskim z perspektywy technologii. A dyskutowaliśmy razem z przedstawiciel(k)ami Metropolii GZM, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Trapeze Poland i Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”.

Tegoroczne spotkanie było już trzecią edycja Kongresu Technologii Miejskich (KTM) – wydarzenia, które pokazuje najnowsze trendy w rozwoju inteligentnych miast za sprawą innowacji i technologii. Jednym z tematów dyskutowanych podczas KTM był także transport miejski oraz debata, w której wzięliśmy udział: „Szybciej, sprawniej i ekologicznie”.

Podczas debaty dyskutowaliśmy o tym, jak usprawniać transport w miastach w dobie nowych trendów i możliwości przemieszczania się. W tym kontekście z pewnością ważny jest wpływ współdzielonych środków transportu i tzw. nowej mobilności na miejski ekosystem transportowy. Są to  bowiem dużo efektywniejsze sposoby przemieszczania się w porównaniu do mobilności indywidualnej, w szczególności takiej uskutecznianej za pomocą samochodów w użytku prywatnym. Natomiast jedną z pierwszoplanowych ról w upowszechnianiu współdzielonej mobilności (w tym także mikromobilności) w miastach ma właśnie do odegrania technologia – zwłaszcza w obszarze cyfrowej integracji usług transportu zbiorowego i współdzielonego, a także efektywnego planowania, i realizowania multimodalnych podróży za sprawą aplikacji typu MaaS (Mobility-as-a-Service).

Artykuł na podstawie debaty można przeczytać na portalu TransportPubliczny.pl.: „Mobilność miejska: Im więcej integracji, tym więcej pasażerów”.

W panelu dotyczącym danych miejskich i innowacji swoje rozwiązania dla miast zaprezentował także nasz członek wspierający Vianova. Była to prezentacja pokazująca platformę danych, która pozwala miastom budować i zarządzać transportem przyszłości.

Copy link
Powered by Social Snap