Tytuł Mobilnego Miasta to wyróżnienie przyznawane liderom rankingu miast przyjaznych mobilności współdzielonej. W klasyfikacji przygotowanej pod opieką merytoryczną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oceniliśmy ponad 200 polskich miejscowości, w których obecne są rozwiązania mobilności współdzielonej.

W raporcie pierwszej edycji Tytułu Mobilnego Miasta, którego premiera odbędzie się podczas tegorocznego Kongresu Nowej Mobilności (KNM), oceniliśmy wszystkie miejscowości, w których w 2022 r. dostępne były mieszkańcom usługi samoobsługowych środków współdzielonego transportu: rowery miejskie, systemy hulajnóg elektrycznych, e-skutery i car sharing.

Ogólnopolski ranking miast przyjaznych mobilności współdzielonej powstał w oparciu o ilościową ocenę oferty takich usług w badanych miejscowościach. Złożyły się na nią dwa mierniki: różnorodność w zakresie modalności transportowych usług współdzielenia oraz liczba pojazdów współdzielonych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (gęstość oferty). Ocena ta została wyrażona Ilościowym Wskaźnikiem Mobilności Współdzielonej (IWMW), według którego uszeregowano badane miejscowości tworząc w ten sposób ogólnopolski ranking ponad 200 miejscowości.

Tytuł Mobilnego Miasta przyznaliśmy w czterech kategorii biorąc pod uwagę wielkość miast: poniżej 30 tys. mieszkańców, 30-100 tys. mieszkańców, 100-300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. W każdej z tych kategorii, miasta, które zostały ocenione najwyżej, nagrodziliśmy dyplomem (miejsca 1-3) lub wyróżnieniem (miejsca 4-5). Dodatkowo, wszystkie z nich zostały poddane uzupełniającej, jakościowej ocenie pod kątem ich otwartości i przyjazności względem rozwiązań mobilności współdzielonej. Ta pogłębiona ocena została wyrażona Jakościowym Wskaźnikiem Mobilności Współdzielonej (JWMW), a złożyło się na nią 20 mierników podzielonych na 4 obszary: dywersyfikację transportu, regulacje i politykę, infrastrukturę oraz dane i technologię.

Opiekę merytoryczną nad Tytułem Mobilnego Miasta objęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a jej eksperci znaleźli się w kapitule tego wyróżnienia..

Dyplomy Tytułu Mobilnego Miasta zostaną wręczone podczas uroczystej gali tegorocznego Kongresu Nowej Mobilności (KNM) w dniu 26 września, natomiast premiera raportu będzie miała miejsce w dniu 27 września.

Copy link
Powered by Social Snap