„Huby mobilności kluczem do zrównoważonej mobilności miejskiej?” Zapraszamy 29 czerwca do Katowic na sesję pod tym tytułem podczas europejskiej ścieżki WUF11.

Wspólnie z EIT Urban Mobility zapraszamy na 1,5-godzinną sesję poświęconą tematyce hubów mobilności jako mechanizmu równoważenia mobilności miejskiej i tworzenia bardziej przyjaznej do życia przestrzeni miejskiej.

Dlaczego ta tematyka jest ważna? Szybko postępująca urbanizacja jest współcześnie jednym ze zjawisk, które silnie oddziaływają na społeczeństwa, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne czy otoczenie regulacyjne. Huby mobilności umożliwiają bardziej zrównoważony transport w miastach, w szczególności w obszarach śródmiejskich, oferując mieszkańcom i innym miejskim interesariuszom dobrze widoczne, bezpieczne i przystępne przestrzenie łączące różne modalności transportowe: mobilność aktywną, rower, transport zbiorowy oraz mobilność współdzieloną.

Tworzenie hubów mobilności ułatwia życie mieszkańcom – m.in. za sprawą gromadzenia w jednym miejscu różnych usług i funkcjonalności transportowych, np. roweru miejskiego, współdzielonej mikromobilności, systemów car sharingu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, wygodnych miejsc parkingowych, informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym czy też usług mobilności na żądanie.

Wiele miast już wdraża koncepcję huby mobilności jako element swojej strategii rozwojowej, o czym szerzej piszemy w studium wykonalności hubów mobilności. Jaka będzie przyszłość hubów mobilności w miastach? Zapraszamy na sesję organizowaną wspólnie z EIT Urban Mobility, którą poświęcimy temu zagadnieniu, a która odbędzie się 29 czerwca w Katowicach podczas europejskiej ścieżki World Urban Forum.

Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna i możliwa za pośrednictwem poniższej strony:

https://www.eiturbanmobility.eu/events/world-urban-forum-katowice/

Copy link
Powered by Social Snap