Jesteśmy autorami pierwszych w Polsce rekomendacji dla rozwoju sektora nowej mobilności, które stworzyliśmy dla Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Celem rekomendacji jest rozwój usług nowej mobilności i ich oferowanie różnym interesariuszom obecnym na terenie GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to obszar o powierzchni 2,500 km2, na który składa się ponad 40 gmin zamieszkałych przez łącznie 2,3 miliona mieszkańców. Obszar ten charakteryzuje policentryczność, co rodzi swoiste wyzwania w zapewnieniu jego mieszkańcom możliwości sprawnego, codziennego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

We wrześniu 2018 r. GZM powołała Radę ds. Nowoczesnej Mobilności, w której pracach uczestniczyliśmy. Do jej zadań należało m.in. zidentyfikowanie potencjału GZM do wdrażania rozwiązań z obszaru współdzielonej mobilności, wypracowanie standardów dotyczących działalności podmiotów funkcjonujących na tym rynku, a także przedstawienie stosownych rekomendacji w obszarze nowej mobilności dla gmin, firm i innych podmiotów funkcjonujących na terenie GZM.

Przygotowanie tego ostatniego elementu przypadło właśnie nam, i zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem:

Copy link
Powered by Social Snap