Pomagamy miastom pozyskać dane o usługach i pojazdach współdzielonej mobilności, zrozumieć je i stworzyć platformę do zarządzania tym segmentem mobilności miejskiej.

Tzw. nowa mobilność, czyli cała gama usług transportowych opartych o ekonomię współdzielenia (m.in. rower miejski, współdzielona mikromobilność, systemy car sharing, mobilność na żądanie), coraz mocniej wpisuje się krajobraz miejski stając się jego pełnoprawnym elementem – tak funkcjonalnie, jak i przestrzennie. Samoobsługowe pojazdy wypożyczane „na minuty” oraz usługi mobilności na żądanie, często agregowane na cyfrowych platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service), uzupełniają swoją ofertą sieci tradycyjnego transportu publicznego, a wspólnie stanowią realną alternatywę do podróżowania po mieście prywatnym samochodem, które jest najmniej pożądaną opcją transportową w dzisiejszych miastach.

Wszystkie wskazane powyżej opcje transportowe generują nie tylko pokaźne ilości danych, ale też pewne nowe wyzwania dla mieszkańców miasta i jednostek nim zarządzających, np. niewłaściwy postój pojazdów współdzielonych, nieefektywne schematy połączeń, zmniejszone bezpieczeństwo publiczne, a czasem nawet zwiększone natężenie ruchu. Usługi nowej mobilności pozostawione same sobie lub nienależycie zarządzane nie pozwalają też uwolnić swojego naturalnego potencjału w zakresie równoważenia mobilności, efektywności oraz uzupełniania systemu transportu zbiorowego.

Z tych właśnie powodów jest bardzo ważne, aby administracja miasta zarówno weszła w posiadanie danych na temat usług współdzielonej mobilności, jak i potrafiła je następnie zrozumieć, właściwie zinterpretować i zrobić z nich użytek. Przykładowo, możliwe jest ustalenie, gdzie skoncentrować ofertę usług współdzielonej mobilności (a zlokalizowaną np. w tzw. hubach mobilności), tak, żeby w jak najlepszym stopniu odpowiadała ona na rzeczywisty popyt. Może się to wydarzyć tylko na drodze partnerskiej współpracy pomiędzy administracją miasta a branżą współdzielonej mobilności, i wspólnej realizacji celów podzielanych przez wszystkich interesariuszy: neutralności klimatycznej miejskiej mobilności, jak również jej efektywności, i ekologiczności.

W Mobilnym Mieście nie tylko staramy się więc stworzyć korzystne warunki dla rozwoju usług nowej mobilności, ale dbamy również o to, aby usługi te jak najlepiej służyły lokalnym społecznościom i środowisku. Zachęcamy tym samym samorządy oraz lokalne zarządy dróg i transportu do kontaktu z nami w celu odkrycia możliwości, jakie mamy dla nich w obszarze zarządzania usługami współdzielonej mobilności opartego o dane.

Copy link
Powered by Social Snap