SmartHubs

Dołączamy do projektu SmartHubs prowadzonego przez AMS Institute i współfinansowanego przez EIT Urban Mobility dotyczącego mobilności miejskiej.

W sześciu europejskich miastach o różnej charakterystyce miejskiej i demografii porównujemy centra inteligentnej mobilności. Celem projektu jest przetestowanie i zweryfikowanie opłacalnych ekonomicznie koncepcji hubów mobilności, które wspierają przejście modalne na zrównoważony transport i bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://smarthubs.eu

News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Privacy Policy
I Accept