We consult the PLEV

W ramach konsultacji publicznych dla regulacji UTO zorganizowaliśmy warsztaty dla organizacji społecznych i samorządu.

Współdzielone hulajnogi elektryczne w przestrzeni publicznej

Pomiędzy jesienią 2018 a początkiem sierpnia 2019 w przestrzeni publicznej 9. polskich miast (Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Kraków, Rzeszów, Katowice, Łódź, Kielce) pojawiło się 10 różnych usług wypożyczania (współdzielenia) elektrycznych hulajnóg, a liczba udostępnianych przez nie wprost z ulicy i za pośrednictwem aplikacji mobilnej pojazdów zbliżyła się do 10.000.

Ta nowa forma mobilności i ten nowy środek transportu nie pozostają jednak bez wpływu na przestrzeń publiczną miast oraz ich mieszkanki, i mieszkańców, głównie za sprawą pozostawiania hulajnóg w sposób utrudniający ruch pieszym oraz kwestii bezpieczeństwa ruchu.

Do 9. września trwały konsultacje publiczne nowych regulacji dla UTO (urządzeń transportu osobistego). My natomiast 4. września zorganizowaliśmy warsztaty, których celem było spotkanie różnych środowisk, na które wpływ mają systemy współdzielonych hulajnóg elektrycznych, oraz wypracowanie zbioru dobrych praktyk i rekomendacji na dwóch poziomach:

– społecznym / przestrzeni publicznej

– regulacyjnym / uwarunkowań prawnych

Postulaty zgromadzone podczas warsztatów przedstawiliśmy w toku procesu legislacyjnego. Dodatkowo, efektem warsztatów była próba sformułowania zasad odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg, które posłużą wszystkim zaangażowanym stronom – a w szczególności operatorom współdzielonych hulajnóg – do zwiększania świadomości użytkowników i użytkowniczek co do pożądanych, bezpiecznych i akceptowalnych społecznie zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych w mieście.

News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Privacy Policy
I Accept