Rekomendacje - Mobilne Miasto

Rekomendacje

Przeczytaj pierwsze w Polsce rekomendacje dla nowoczesnej mobilności. Szlak przeciera Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rekomendacje dla rozwoju nowoczesnej mobilności

 

Jesteśmy dumni, że możemy podpisać się pod pionierskimi rekomendacjami dla rozwoju nowoczesnej mobilności w Polsce. Razem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) wytyczamy tym samym kierunek rozwoju tej branży i dostarczamy materiał, który posłuży do dyskusji, debat, analiz, a finalnie – do wdrażania rozwiązań z obszaru nowoczesnej mobilności, tj. przede wszystkim mobilności współdzielonej oraz zintegrowanej z transportem publicznym w cyfrowych usługach mobilności typu MaaS (Mobility-as-a-Service).

Celem rekomendacji jest udrożnienie rozwoju usług nowoczesnej mobilności na obszarze GZM, który obejmuje 41 gmin o łącznym obszarze 2,5 tys. km2, a zamieszkiwanym przez blisko 2,3 mln osób.

W rekomendacjach zaproponowane zostały konkretne rozwiązania dla rozwoju nowoczesnej mobilności oraz poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

– korzyści dla gmin z tytułu nowoczesnej mobilności i jej wpływ na miasto,

– rekomendacje dla gmin i model współpracy z usługodawcami,

– katalog zachęt (przywilejów) dla usługodawców,

– kryteria uznania za wspieranego usługodawcę nowoczesnej mobilności,

– zestaw zobowiązań usługodawców wobec gmin

Pobierz dokument rekomendacji (dostępny wkrótce)