Konferencja - Mobilne Miasto

Konferencja

Zapraszamy na „Rewolucję w komunikacji miejskiej”, czyli konferencję o nowych modelach mobilności, wyzwaniach i regulacjach.

„Rewolucja w komunikacji miejskiej” – konferencja o zmianach w miejskiej mobilności

 

W listopadzie 2019 r. zaprosimy na konferencję dedykowaną zagadnieniom zmieniającej się rzeczywistości w obszarze ekosystemu miejskiej mobilności, głównie za sprawą nowych usług mobilności w miastach oraz na nowo definiowanym ramom współpracy pomiędzy lokalną administracją a dostawcami rozwiązań nowoczesnej, cyfrowej i współdzielonej mobilności.

Konferencja będzie platformą kontaktu i wymiany doświadczeń dla administracji samorządowej, administracji centralnej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także środowisk społecznych, ekologicznych i naukowych.

Na program konferencji składać się będą 3 niezależne debaty:

– Zmiany w krajobrazie komunikacyjnym miast. Wyzwania dla samorządów. Współpraca biznesu z samorządami

– Nowe usługi i modele biznesowe. Szanse dla gospodarki. Wykorzystanie nowych technologii.

– Nowe wyzwania prawne. Regulować czy nie regulować?

Konferencja organizowana jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) oraz kancelarią Jara Drapała & Partners.

Bliżej terminu konferencji podamy więcej informacji związanych z wydarzeniem.

Powiązane artykuły